prof.dr.ir. MK (Martin) van Ittersum

prof.dr.ir. MK (Martin) van Ittersum

Professor

Martin van Ittersum is gepromoveerd in de landbouw- en milieuwetenschappen aan Wageningen Universiteit. Hij is hoogleraar in de Plantaardige productiesystemen van dezelfde universiteit. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op duurzame landbouw en het wereldvoedselvraagstuk; hij werkt aan de analyse, het ontwerp en de evaluatie van landbouwsystemen, van veld, tot bedrijf, regio en mondiaal niveau. Hij leid(de) vele (inter)nationale projecten rondom het wereldvoedselvraagstuk, integrale toetsing van landbouwsystemen, yield gap analyse, eindigheid van fosfaat, klimaatsverandering en circulariteit in voedselsystemen. Martin leidt momenteel het Global Yield Gap Atlas project (www.yieldgap.org) waarin de mogelijkheden voor uitbreiding van voedselproductie op huidige landbouwgrond in kaart worden gebracht. In 2013 was hij mede-voorzitter van het 1ste Internationale Congres over Mondiale Voedselzekerheid in Nederland en hij is mede-voorzitter van de 4de editie van dit congres in Montpellier in 2020. In 2015 en 2016 was hij interim-leerstoelhouder van de biologische bedrijfsystemen groep van Wageningen Universiteit. Hij heeft meer dan 175 artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en begeleidde veel Master en PhD studenten, afkomstig van alle continenten.