dr.ir. SM (Matthijn) de Boer

dr.ir. SM (Matthijn) de Boer

Hoofd Wettelijke Onderzoekstaken Besmettelijke Dierziekten (WOT-BD)

Het WOT-BD programma binnen WBVR

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad is een onafhankelijk onderzoeksinstituut en nationaal referentielaboratorium voor dierziekten. Namens de Nederlandse overheid worden binnen het WOT-BD programma (Wettelijke Onderzoekstaken Besmettelijke Dierziekten) de wettelijke taken op het gebied van diergezondheid en dierziektebestrijding uitgevoerd. De basis hiervoor vormen de Europese en Nederlandse wetgeving en internationale verdragen. WOT magazine.

Wettelijke onderzoekstaken besmettelijke dierziekten

Als hoofd van de WOT-unit besmettelijke dierziekten (WOT-BD) werk ik exclusief voor de Nederlandse overheid, ter ondersteuning van hun wettelijke taken. WBVR functioneert als referentie instituut voor diverse dierziekten wat gemonitord wordt door de WOT-unit. In het geval van verdenkingen van aangifteplichtige dierziekten en dierziektenuitbraken functioneert het hoofd-WOT als crisismanager. De WOT-unit houdt tevens toezicht op private laboratoria die diagnostiek op dierziekten uitvoert.

Achtergrond

Na mijn studie in Wageningen heb ik in 2006-2008 kennis gemaakt met WBVR, het toenmalig Centraal Veterinair Instituut, in Lelystad. Ik heb gewerkt aan vaccine ontwikkeling voor de pluimvee sector, waarna ik in 2008 ben gestart met mijn promotieonderzoek aan het zoönotisch Rift Valley fever virus. Na het afronden van mijn promotie heb ik als postdoc virus-gastheer interacties bestudeerd aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Om mijn kennis breder en meer toegepast in te zetten heb ik de overstap gemaakt naar Intravacc in 2014, waar ik aan de ontwikkeling van human vaccines heb gewerkt. Sinds 1 juni 2020 ben ik terug bij WBVR als eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het WOT-BD programma in de functie van hoofd-WOT-BD.

Ambitie

Als hoofd WOT zal ik de wettelijke taken op het gebied van diergezondheid en dierziektebestrijding integer en vol passie uitvoeren. Daarbij is samenwerking en heldere communicatie met alle belanghebbende essentieel. Ik wil mij daarnaast focussen op de monitoring, preventie en voorspelling van insleep/introductie van (nieuwe) dierziekten met behulp van de nieuwste technologieën.