MA (Maureen) Schoutsen

MA (Maureen) Schoutsen

Onderzoeker duurzame landbouwsystemen

Door het verbinden van de verschillende werkvelden waarin ik (internationale) werkervaring heb, zoals business development, innovatieprocessen, alternatieve financiering en plattelandsontwikkeling tracht ik als praktijkonderzoeker bij te dragen aan een duurzamere landbouw. Zodat we voedselzekerheid kunnen bereiken zonder aantasting van de natuur en biodiversiteit. Dit doe ik samen met collega’s in het team Bedrijfssysteem onderzoek. We testen en verbeteren plantaardige productiesystemen op proefbedrijven en op praktijkbedrijven en combineren hierbij onze beschikbare kennis op gebied van o.a. vruchtwisseling, bemesting, grondbewerking en beheersing van ziekten en plagen. Eén van de vele voorbeelden van projecten is ons agroforestry-project, zie https://www.wur.nl/nl/project/Agroforestry-1-1-3.htm.