dr. MM (Michael) Harmsen

dr. MM (Michael) Harmsen

DLO Onderzoeker

Sinds 1995 werkzaam bij WUR aan recombinant lama antilichaam fragmenten (VHHs, Nanobodies) voor biotechnologische toepassingen, zowel therapeutisch als diagnostisch.

Sinds 2001 projectleider van lama antilichaam projecten. Aanspreekpunt voor contractresearch voor isolatie voor nieuwe VHHs. Zie hiervoor de website http://www.wur.nl/en/show/Custom-single-domain-antibody-isolation-services.htm