MF (Michiel) Wallis de Vries

MF (Michiel) Wallis de Vries

Emeritus Hoogleraar

Als buitengewoon hoogleraar Ecologie & Bescherming van Insecten, zet ik me in voor een betere wetenschappelijke basis voor de bescherming van insecten. Insecten vertegenwoordigen de grootste soortenrijkdom op aarde en verzorgen belangrijke ecosysteemdiensten, zoals bestuiving. Onderzoek laat zien dat de achteruitgang onder insecten groter is dan voor gewervelde dieren en plante. Toch is de aandacht voor insectenbescherming nog gering. Mijn werk richt zich vooral op het begrijpen in de rol van eigenschappen van soorten bij het verklaren van hun reactie op de drie belangrijkste veranderingen in onze omgeving: klimaat, landgebruik en stikstof – en hun gecombineerde effecten. Met een nadruk op dagvlinders, zijn er uitstekende kansen om te profiteren van 'citizen science' bij kennisontwikkeling voor effectieve natuurbescherming.