dr.ir. NA (Nathalie) Steins

dr.ir. NA (Nathalie) Steins

Project Manager

Sinds 1 juni 2016 project manager van het Regiocentrum van Wageningen Marine Research (WMR) in Yerseke. Trekker van het themateam Visserijontwikkeling en – innovatie. Daarvoor hoofd van de voormalige Afdeling Visserij van WMR. Studeerde Ontwikkelingsstudies aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Werkte bij het Centre for Coastal Zone Management in Portsmouth (GB), promoveerde in Wageningen bij Communicatie- en Innovatiestudies en werkte als hoofd Visserijzaken bij het Productschap Vis en als Manager BLX bij de Marine Stewardship Council.