dr. OG (Oscar) Bos

dr. OG (Oscar) Bos

Marien ecoloog

Mijn belangstelling als marien ecoloog gaat uit naar het functioneren en behoud van de wereld onder water. Als duiker weet ik hoe bijzonder de Noordzee is en als wetenschapper heb ik een beeld van hoe het systeem ongeveer werkt en welke enorme datasets en expertise we ter beschikking hebben om vragen te beantwoorden.

Bij Wageningen Marine Research werk ik als projectleider en onderzoeker vooral aan projecten die te maken hebben met het behoud en herstel van biodiversiteit op de Noordzee. Ze gaan over natuurgebieden op zee (Natura 2000, Kader Richtlijn Marien), het herstel van platte oesters in de Noordzee, en monitoring en automatische beeldherkenning van de bodemfauna. Veel van mijn werk is in opdracht van het ministerie van LNV. Internationaal ben ik actief binnen de OSPAR werkgroep POSH (Protection and conservation of species and habitats) en binnen NORA (Native Oyster Restoration Alliance).

In de afgelopen jaren heb ik me ook verdiept in beschermde gebieden in de oceanen (buiten de EEZ), marine spatial planning, exoten, zeehonden en nog veel meer, en heb ik meegedaan aan verschillend veldwerk in de Noordzee, Waddenzee en Sababank

Onderzoek naar de biodiversiteit van de Saba Bank. Elke 3 jaar vindt er een expeditie naar de Sababank plaats om de status van het rif te onderzoeken. Ik ben een van de deelnemers. Een samenvatting van voorgaand onderzoek staat in dit boekje: Bos OG, Becking LE, Meesters HWG (2016) Sababank: onderzoek 2011 -2016 (http://edepot.wur.nl/400224). Wageningen Marine Research. 

 

 

Borkumse Stenen: De Borkumse Stenen is een gebied ten noorden van Schiermonnikoog waar we de afgelopen jaren onderzoek hebben gedaan aan de bodemstructuur en de biodiversiteit. Er blijken velden met  zwerfkeien en stenen te liggen met een rijke biodiversiteit. Voor rapporten hierover: zie http://edepot.wur.nl/240319,  en http://edepot.wur.nl/313494.