ing. P (Paulien) van Asperen

ing. P (Paulien) van Asperen

DLO HBO Onderzoeker

Ik werk binnen het team Bodem aan de ontwikkeling van een duurzame teelt in de akkerbouw en groententeelt met focus op bodem, water en bemesting. Praktische en duurzame oplossingen voor ondernemers zijn hierin belangrijk: oplossingen die zowel goed zijn voor het bedrijf (voldoende inkomen en bestaanszekerheid) als voor de samenleving (zoals minder emissies en gebruik van eindige bronnen). Samenwerking met ondernemers en andere belanghebbenden is hierin onontbeerlijk.