JPR (Reinier) de Vries

JPR (Reinier) de Vries

Promovendus

Ik ben promovendus bij de Plant Ecology & Nature Conservation (PEN) group. Mijn onderzoek richt zich op de biodiversiteit en ecosysteemdiensten van graslanden: hoe hangen deze samen met de intensiteit van het landgebruik, en daarmee met de inkomsten van boeren? Met dit onderzoek wil ik bijdragen aan het duurzaam en biodiversiteits-friendelijk beheer van graslanden, die het habitat vormen voor zeer veel planten- en insectensoorten. Ik wordt hierin begeleid door dr. David Kleijn en dr. José van Paassen.