ing. AH (Rita) Hoving

ing. AH (Rita) Hoving

Projectleider

Ik ben groot geworden op een gemengd bedrijf in Overijssel, mijn broer en schoonzus hebben dit als HF melkveebedrijf voortgezet. Destijds hadden we melkvee (MRIJ) en fokvarkens (Nederlandse Groot Yorkshire en Nederlands Landvarken). Ik ben een levensmiddelentechnoloog en ben in 1986 begonnen bij een voorloper van Livestock Research met onderzoek gericht op de optimalisatie van slachtprocessen. In de loop van de jaren is mijn werk verschoven naar de primaire sector en het laatste decennium ligt de focus op fokkerij, diergezondheid en genetische diversiteit. Over dat laatste onderwerp heb ik drie jaar geleden een weblog geschreven. Daarnaast heb ik afgelopen jaar expertise opgebouwd in het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens binnen WUR.