dr. RP (Robert) Baayen

dr. RP (Robert) Baayen

Externe medewerker

1978-1984 Studie biologie (hoofdvakken: plantensystematiek, plantenziektenkunde), Universiteit Utrecht, cum laude

1984-1988 Promotieonderzoek in de fytopathologie, Universiteit Utrecht, cum laude

1988-1989 Postdoc, Universiteit Utrecht

1889-1998 Onderzoeker, Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen

1998-2004 Hoofd sectie Mycologie, Diagnostisch laboratorium, Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

2004-2008 Beleidsmedewerker / programmamanager Fytosanitair beleid, Ministerie van LNV, Den Haag

2008-2014 Beleidsmedewerker Herziening fytosanitaire regelgeving, DG SANCO, Europese Commissie, Brussel

2015-2016 Landbouwattaché, Permanente Vertegenwoordiging Nederland bij de Europese Unie, Brussel

2016-2019 Beleidsmedewerker / Programmamanager Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Ministerie van LNV, Den Haag

2020-heden Gastmedewerker, Wageningen Environmental Research, Wageningen (detachering vanuit LNV)