ing. RD (Ruud) Timmer

ing. RD (Ruud) Timmer

Onderzoeker granen, eiwitgewassen en quinoa

Naast een grote interesse in de akkerbouw in het algemeen ligt mijn expertise vooral bij granen en nieuwe gewassen. Onder “nieuwe gewassen” kun je o.a. verstaan de eiwithoudende gewassen die de laatste jaren weer volop in de belangstelling staan zoals soja, lupinen, veldbonen en erwten. Daarnaast is er ook een toenemende interesse van akkerbouwers voor gewassen als quinoa, kidney beans en oude graansoorten zoals spelt en emmertarwe. Samen met ondernemers projectmatig werken aan mogelijkheden om de teelt van dergelijke gewassen in Nederland van de grond te krijgen is voor mij een uitdaging.

Ook het toepassen van de in Nederland opgedane ervaringen met teelt- en rassenonderzoek in buitenlandse projecten maakt voor mij het werken binnen Wageningen UR aantrekkelijk.

Ik heb een achtergrond en interesse in alles dat groeit en bloeit met een niet afgeronde studie biologie (universiteit Leiden) en een wel afgeronde studie plantenteelt (HLS Dordrecht). Als landbouwkundige en onderzoeker richt ik me op allerlei aspecten (nieuwe rassen, bemesting, gewasbescherming) die kunnen bijdragen aan het verhogen van de opbrengst en de kwaliteit van gewassen en het saldo van de teler.

Binnen het Cultuur- en Gebruikswaardeonderzoek ben ik verantwoordelijk voor o.a. het rassenonderzoek bij zomergerst en de daaraan verbonden contacten met veredelingsbedrijven, Nibem en andere partijen in de keten van mout en bier.