Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - ing. SK (Sam) Blaauw

  • FTE14806 CAD & Mechanics
  • FTE24806 Engineering Design
  • FTE26812 Field Robot Design
  • FTE36306 Robotics - mobile platforms.

Vakken

FTE-24806 Engineering Design
FTE-26812 Field Robot Design
FTE-14806 CAD and Mechanics
FTE-36306 Robotics - mobile platforms
FTE-32806 Robotics - arms and grippers