dr. S (Simone) van der Burg

dr. S (Simone) van der Burg

Senior onderzoeker

Technologie vormt de samenleving, inclusief de manier waarop we omgaan met onze omgeving, met dieren, voedsel en gezondheid. Met mijn onderzoek draag ik vooral bij aan de vorming van die technologie door ethische reflectie te bevorderen op de impacts van een nieuwe technologie bij betrokkenen die deze technologie onderzoeken, ontwikkelen of gebruiken. De ethische benadering waarvan ik uitga is breed: ik expliciteer de waarden en belangen die de betrokkenen zelf van belang vinden en faciliteer hun reflectie en dialoog daarop. Het doel is te komen tot meer verantwoorde keuzes in het ontwikkelproces van de technologie, die gebaseerd zijn op een bewuste afweging van de waarden en belangen die in het geding zijn.

Thema's in mijn onderzoek zijn: verantwoord onderzoek en innovatie, internet of things in landbouw en veeteelt, ethiek van big data, waarden-gestuurd ontwerp, ethiek van genomics in diagnostiek en screening (de hielprik), de rol van verbeelding en dialoog in morele reflectie.

Naast mijn onderzoek ben ik associate editor van de Journal of Responsible Innovation en lid van de commissie ethische en maatschappelijke aspecten van genetische modicatie van de Cogem, een adviesorganisatie voor de Nederlandse regering.