prof.dr.ir. SEATM (Sjoerd) van der Zee

prof.dr.ir. SEATM (Sjoerd) van der Zee

Externe medewerker

Na eerst werkzaam geweest te zijn in de bodem- en grondwaterverontreiniging, ben ik sinds 2005 als hoogleraar vooral gericht op het brede terrein van ecohydrologie. Dit werkveld richt zich op interacties tussen hydrologie en ecosystemen. Mijn invulling daarvan is vooral fysisch van aard, maar daarbij wordt ook aandacht gegeven aan chemische en biologische zaken.

Op het ogenblik zijn er een aantal hoofdthema's in mijn werk. Die zijn (i) transport van water en stoffen in de heterogene ondergrond, (ii) oppervlakkige afstroming van water en stoffen van maaiveld naar oppervlaktewater, (iii) stochastische en dichtheidsafhankelijke processen in waterstroming en stoftransport, en (iv) toepassingen gericht op bijvoorbeeld de verzoutingsproblematiek (m.n. "sodicity"), transport van zg. zorgwekkende stoffen als microbiële resistentie, pathogenen, farmaceutische producten en bestrijdingsmiddelen.