drs. TJ (Thom) Achterbosch

drs. TJ (Thom) Achterbosch

Senior onderzoeker

Senior onderzoeker bij Wageningen Economic Research. Ontwikkelingseconoom met ruime onderzoekservaring op het gebied van voedselzekerheid en landbouwontwikkeling. Mijn specifieke interesses liggen op het terrein van de transitie naar duurzame voedselsystemen en gezonde eetpatronen.

EU project Food Trails maakt gebruik van living labs met proefinnovaties om bewijsmateriaal te verzamelen dat beleidsmakers in steden kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van voedselbeleid in hun stad. Het initiatief leidt tot de oprichting van een netwerk van soortgelijke proefprojecten in heel Europa, met inbegrip van een living lab in elke stad om transformatie in onze voedselsystemen mogelijk maken. Food Trails is gefinancierd door de EU gefinancierd via Horizon2020. De inzet van WUR wordt ondersteund door de Topsector Agri&Food.

Rol: werkpakket leider Impact investeringen en impact meting https://foodtrails.milanurbanfoodpolicypact.org/

 

EU project SUSFANS: Metrics, models and foresight for European sustainable food and nutrition security (European Commission grant no. H2020 - 633962)

Rol: projectleider

EU project FOODSECURE: Exploring the future of global food and nutrition security (European Commission 7th Framework Program grant no. 290693)

Rol: projectmanager/assistent projectleider