dr.ir. VL (Titia) Mulder

dr.ir. VL (Titia) Mulder

Universitair docent

Ik heb een achtergrond in aardobservatie en bodemkunde. Gedurende mijn doctoraal onderzoek richtte ik mij vooral op het gebruik van spectroscopie voor grootschalige digitale bodemkartering. Daarnaast heb ik aan verschillende onderzoeksprojecten gewerkt, waaronder e-SOTER, GlobalSoilMap en SAT-EX. Mijn onderzoek richt zich op het ruimte-tijd modelleren van bodem en ecosysteem interacties en dynamica, digitale bodemkartering en het ontwikkelen van methoden om bodemeigenschappen the monitoren met behulp van sensor technologieën. Momenteel ben ik chair van de IUSS Pedometrics Commission voor de periode 2018-2022 en actief betrokken bij verschillen Europese en nationale onderzoeksprojecten die zich richten op het karteren en monitoren van bodems voor een duurzame toekomst.