dr.ir. VL (Titia) Mulder

dr.ir. VL (Titia) Mulder

Universitair Hoofddocent

Ik ben Universitair Hoofddocent bij de groep Bodemgeografie en Landschap, Wageningen Universiteit, Nederland. Ik ben een expert in ruimtelijke en temporele modellering van bodem-landschap en landgebruiksystemen. Deze modellen helpen ons om beter inzicht te krijgen in de samenhang tussen ondergrondse en bovengrondse ecosysteem processen. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in de ontwikkeling van bodemdetectietechnieken voor het monitoren van veranderingen in bodemfuncties en bodemgezondheid. Ik was voorzitter van de IUSS Pedometrics Commission voor de periode 2018-2022 en ik ben momenteel lid van het algemeen bestuur van de Nederlandse bodemkundige vereniging. Ik ben geassocieerd redacteur van het European Journal of Soil Science en Frontiers in Soil Science. Ik ben actief betrokken bij diverse Europese en nationale onderzoeksprojecten gericht op het in kaart brengen en monitoren van bodem en bodemgezondheid voor een duurzame toekomst. Ik ben zeer gemotiveerd om met mijn werk een positieve impact te maken op de samenleving. Met mijn werk lever ik cruciale kennis en informatie om de klimaat- en biodiversiteitscrises te bestrijden en voedselzekerheid te creëren. Ik ondersteun de samenleving in de transitie naar een duurzame samenleving voor toekomstige generaties, door sociale, economische en technologische voordelen te leveren voor natuur en samenleving.