Terug naar profiel

Projecten - dr. E (Vera) Wesselink PhD

Project titel: Vitamine D, inflammatie en de wisselwerking daartussen in relatie tot darmkanker prognose.

Mijn PhD project is uitgevoerd binnen de COLON en de EnCoRe studies, twee grote observationele cohort studies in darmkanker patienten.

Korte samenvatting: Hogere vitamine D concentraties in het bloed bij diagnose zijn gelinkt aan een betere overleving van dikkedarmkanker. Een mogelijk onderliggend mechanisme hiervoor is het ontstekingsremmend effect van vitamine D. Daarom hebben wij onderzocht hoe vitamine D en inflammatie samenhangen met elkaar en met de terugkeer en overleving van darmkanker. Alles tezamen suggereren de bevindingen van dit proefschrift dat hogere vitamine D concentraties, met name in combinatie met een magnesium-rijke voeding, gerelateerd zijn aan een lager risico op overlijden bij darmkanker patiënten. Hogere vitamine D concentraties hangen ook samen met lagere concentraties van ontstekingsmarkers. Lagere concentraties van ontstekingsmarkers zijn gelinkt aan een lager risico op overlijden. De rol die vitamine D mogelijk speelt in de terugkeer van kanker is nog steeds onduidelijk. Of vitamine D overleving na darmkanker positief beïnvloedt door zijn ontstekingsremmende eigenschappen moet nog verder onderzocht worden, bijvoorbeeld door ook te kijken naar vitamine D en ontsteking in de tumor zelf.