dr. VJ (Verina) Ingram

dr. VJ (Verina) Ingram

Universitair hoofddocent, FNP & Senior onderzoeker, Wageningen Economic Research (WEcR)

Research interests

Het onderzoek van Verina concentreert zich op de sociale en ecologische impact van het landschapsbeheer - en de verbinding met waardeketens. Dit houdt in dat eerst wordt begrepen hoe waardeketens van bos en op bomen gebaseerde grondstoffen afkomstig van tropische landschappen worden bestuurd door publieke, private, maatschappelijke initiatieven, overheidsregelingen en gebruikelijke regels. Ten tweede, hoe de interacties tussen governanceregelingen van invloed zijn op levens en het milieu, en de mate waarin de effecten duurzaam, rechtvaardig, inclusief en legitiem zijn. Verina wil begrijpen waarom de impact verschilt voor verschillende mensen - het ontrafelen van de invloed van machts-, product- en waardeketenkenmerken en de manier waarop combinaties van governance-arrangementen elkaar beïnvloeden op verschillende schalen. De effectiviteit en legitimiteit van governanceregelingen bij het op billijke wijze creëren van positieve en duurzame effecten voor iedereen die zich bezighoudt met ketens en landschappen omvat brede vragen over conservering en ontwikkeling. Dit onderzoek draagt bij tot discussies over het combineren van tropisch bosbehoud en gebruik met armoede, levensonderhoud en duurzame handel, met behulp van participatieve en gemengde methoden. Verina richt zich op de kwetsbaren in de samenleving, met een geografische focus op tropische vochtige en droge beboste landschappen in Centraal- en West-Afrika, de Amazone en Indonesië, kijkend naar niet-houtproducten (zoals noten, honing, fruit, bladeren en houtbrandstof) en landbouwboomproducten (zoals cacao, koffie en palmolie).

Met Wageningen Economic Research werkt Verina aan impactevaluaties van landbouw en bosgrondstoffen en hun waardeketens, en de verbanden tussen voedsel, energie, water, klimaat en landgebruik.

Als ze geen lesgeeft, is Verina gevestigd in het CIFOR Centraal-Afrikaanse kantoor Yaounde, Kameroen.