prof.dr.ir. W (Willem) Takken

prof.dr.ir. W (Willem) Takken

Externe medewerker

Ik ben een insectendeskundige (entomoloog) opgeleid in Wageningen en werk aan insecten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Na mijn afstuderen aan Wageningen Universiteit (voorheen: Landbouwhogeschool Wageningen) heb ik 10 jaar gewerkt voor de Verenigde Naties aan de bestrijding van ziekteoverdragende insecten in Afrika.

In 1987 ben ik teruggekeerd naar Wageningen en gestart met onderwijs en onderzoek bij de Leerstoelgroep Entomologie. Daar ben ik gestart met onderzoek naar het gedrag van malariamuggen. Er was destijds vrijwel niets bekend over de wijze waarop muggen hun gastheer vinden en malaria overdragen.

Ik zie malaria als een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid in derdewereldlanden. Op dit moment sterft elke 30 seconden een kind aan malaria. Ik heb gewoond en gewerkt in Mozambique, Nigeria, Burkina Faso en Tanzania. Je hoeft maar een ziekenhuis in te lopen of je schrikt enorm van het aantal kleine kinderen dat daar ligt.
In de regentijd, als het muggentijd is, liggen er zes kinderen overdwars in één bed met allemaal zo’n infuus in hun hoofd, kleine kindertjes tot twee jaar. Je weet dat enkelen van hen het niet gaan redden. Dan gaat er wel iets door je heen.