Product of dienst

Aaltjesschema

Maak je eigen aaltjesschema met de voor jou belangrijke gewassen en aaltjes. Zowel voor akkerbouw als vollegrondsgroenten, bloembollen, vaste planten en boomkwekerijgewassen is de informatie over aaltjes opgenomen. Elk vakje in het aaltjesschema bevat een link naar achtergrondinformatie en schadebeelden specifiek voor de gewas-aaltjescombinatie met bovenaan elke pagina een link naar gerelateerde documenten in de databank van Groen Kennisnet.

Op de website aaltjesschema.nl staat alle informatie die nodig is bij het herkennen en beheersen van aaltjes.

Gebruik de handleiding bij het aaltjesschema als hulp bij het
interpreteren van de kleuren en symbolen.

De informatie in het aaltjesschema is kwalitatief. Voor een aantal gewassen en aaltjes is ook kwantitatieve informatie beschikbaar waar mee gerekend kan worden in NemaDecide. NemaDecide vertaalt een bemonsteringsuitslag in een perceelbesmetting. De invloed van bouwplankeuzes en bestrijdingsmaatregelen op de aaltjesontwikkeling en de gewasschade worden op een aansprekende wijze in beeld gebracht. Vraag ernaar bij uw adviseur.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan