‘Systeemaanpak lelieteelt': informatie voor de lelieteelt op één plek

Product of dienst

Alle actuele informatie voor een gezonde lelieteelt

Op de website ‘Systeemaanpak lelieteelt’ vinden lelietelers op een overzichtelijke manier alle beschikbare en meest recente informatie voor een gezonde lelieteelt.

De informatie, die is verschenen in o.a. vakbladartikelen, rapporten, posters en beeldenbank is te raadplegen en te downloaden via diverse zoekingangen: 

 • Belangrijke aandachtspunten als Virus, Ziekten, Aaltjes en Onkruid
 • Op de teeltfase gerichte onderwerpen
  1. Uitgangsmateriaal
  2. Perceelkeuze
  3. Planten
  4. Teelt
  5. Rooien
  6. Spoelen en verwerken
  7. Koken en ontsmetten
  8. Inpakken en bewaren
  9. Handel en export
  10. Bloementeelt

De website is ontwikkeld door Wageningen UR in samenwerking met KAVB, Anthos, LTO Glaskracht en BKD in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken via TKI-bureau Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.