De rekentool maakt een inschatting van de kosten van de verschillende goedgekeurde zuiveringsinstallaties voor de specifieke situatie van de teler. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het model waterstromen van WUR Glastuinbouw (www.glastuinbouwmodellen.wur.nl/waterstromen), waar de teler na aanmelden zijn waterzijdige situatie kan invullen. Het model berekent de hoeveelheid lozingswater en de verdeling van dit lozingswater over het jaar, gebaseerd op het klimaat dat de teler instelt en een gekozen klimaatjaar (bepalend voor de hoeveelheid beschikbaar regenwater en de verdamping van het gewas). De beslissingsondersteunende tool berekent van elke toeleverancier welke capaciteit installatie nodig is om al het lozingswater te kunnen behandelen. Er kan worden aangegeven of er ruimte is om extra buffercapaciteit te installeren, zodat mogelijk een kleinere installatie kan worden aangeschaft. Het resultaat van de berekeningen is een overzicht van de kosten van de kleinste installatie van alle aangesloten toeleveranciers.    Op dit moment zijn vier goedgekeurde zuiveringstechnieken opgenomen in de rekentool, waarvan de tool nu alleen uitrekent wat de kosten zijn voor het toepassen van de techniek installatie voor het zuiveren van lozingswater. Doel is het uitbreiden van de tool met de nieuwe goedgekeurde technieken en ook de kosten voor de combinatie van zuivering van lozingswater en ontsmetting van recirculatiewater inzichtelijk te maken. Houdt voor updates van de tool deze website in de gaten.

Product of dienst

Beslissingsondersteunend rekenmodel zuiveringstechnieken

De ingangsdatum (1-1-2018) voor de generieke zuiveringsplicht voor glastuinbouwondernemers komt snel dichterbij en telers moeten in de eerste plaats een keuze gaan maken voor een emissieloze teelt of mobiele, individuele of collectieve zuivering van lozingswater.

Voor iedere specifieke situatie zijn de kosten voor deze zuiveringstechnieken anders, afhankelijk van de pieklozing, totale lozing en beschikbaarheid van vuilwater buffers. De business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research heeft samen met KWR een rekentool ontwikkeld om de teler een indicatie te geven van de kosten voor het installeren van een zuiveringsinstallatie voor zijn specifieke situatie, zonder bij iedere toeleverancier een offerte op te hoeven vragen. De weergegeven kosten zijn een indicatie, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De rekentool maakt een inschatting van de kosten van de verschillende goedgekeurde zuiveringsinstallaties voor de specifieke situatie van de teler. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het model waterstromen van Wageningen Plant Research (www.glastuinbouwmodellen.wur.nl/waterstromen), waar de teler na aanmelden zijn waterzijdige situatie kan invullen. Het model berekent de hoeveelheid lozingswater en de verdeling van dit lozingswater over het jaar, gebaseerd op het klimaat dat de teler instelt en een gekozen klimaatjaar (bepalend voor de hoeveelheid beschikbaar regenwater en de verdamping van het gewas). De beslissingsondersteunende tool berekent vervolgens van elke toeleverancier welke capaciteit installatie nodig is om al het lozingswater te kunnen behandelen. Er kan worden aangegeven of er ruimte is om extra buffercapaciteit te installeren, zodat mogelijk een kleinere installatie kan worden aangeschaft. Het resultaat van de berekeningen is een overzicht van de kosten van de kleinste installatie van alle aangesloten toeleveranciers.

Op dit moment zijn vier goedgekeurde zuiveringstechnieken opgenomen in de rekentool, waarvan de tool nu alleen uitrekent wat de kosten zijn voor het toepassen van de techniek installatie voor het zuiveren van lozingswater. Doel is het uitbreiden van de tool met de nieuwe goedgekeurde technieken en ook de kosten voor de combinatie van zuivering van lozingswater en ontsmetting van recirculatiewater inzichtelijk te maken. Houd voor updates van de tool deze website in de gaten.

Update:

De beslissingsondersteunende tool voor zuiveringstechnieken ontwikkeld door Wageningen University & Research en KWR is nu uitgebreid met twee nieuw goedgekeurde installaties. Daarnaast is het mogelijk geworden om de kosten voor de combinatie van zuivering van lozingswater en ontsmetting van recirculatiewater voor uw bedrijf in kaart te brengen.