Product of dienst

Developing my Research Vision

Wat is je onderzoeksvisie? Jonge wetenschappers vinden deze vraag niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. Maar dat is wel echt nodig, zeker als je een loopbaan in de academische wereld ambieert.

Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met de Wageningen Graduate Schools (WGS).

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor deze mensen (postdocs en juniordocenten), die in de wetenschap willen blijven en die moeten werken aan het ontwikkelen, formuleren en overbrengen van hun persoonlijke onderzoeksvisie.

Programmadoelstellingen

Je neemt deel aan een aantal workshops en groepsdiscussies, en besteedt vervolgens tijd aan het in de praktijk brengen van wat je hebt geleerd, om duidelijk te indentificeren:

 • wat je onderzoeksvisie is, en waarom het jóúw visie is;
 • waarom jouw visie belangrijk is, zowel voor de wetenschap als voor de samenleving;
 • hoe je je visie kunt implementeren;
 • hoe je je visie op een aansprekende en effectieve manier kunt overbrengen.

Naast het ontwikkelen van je onderzoeksvisie leer je jouw visie effectief over te brengen. Door duidelijk uit te leggen waarom je doet wat je doet, zorg je dat jij en je onderzoek in de kijker komen. Je zult je veel zelfverzekerder voelen tijdens presenteren bij bijvoorbeeld de tenure-trackcommissie, tijdens conferenties, op de (sociale) media en aan samenwerkingspartners.

Let op: Dit is geen schrijfvaardigheidstraining maar een persoonlijke ontwikkelingstraining waarbij je in kleine groepjes werkt aan het vinden van je onderzoeksniche, het profileren van jezelf en het onderscheiden van jezelf met jouw visie, ideeën, expertise en persoonlijkheid.

Inhoud en opzet

Het programma is een stapsgewijs proces waarin je intensief werkt aan je persoonlijke ontwikkeling ontwikkeling van je onderzoeksvisie en van je presentatievaardigheden. De gevarieerde aanpak zal je goed bevallen: onlinetesten, zelfanalyse en persoonlijke reflectie, vaardigheidstraining, groepswerk, brainstormsessies en het maken van actieplannen.

Je verwerkt en analyseert de verkregen informatie terwijl je het programma doorloopt. Je denkt na over jezelf, je standpunt en je visie op de toekomst. Het ontwikkelen van deze elementen kost de nodige tijd. Daarom vragen we je om tussen de sessies door voldoende tijd in te plannen en een persoonlijk werkboek/dossier bij te houden waarin je alles vastlegt wat je onderweg over jezelf leert.


Dag 1: Wat is mijn droom?

“Kun je erover dromen, dan kun je het ook doen.”

Het ontwikkelen van een visie is een proces, van droom tot werkelijkheid. Door jouw persoonlijke onderzoeksvisie, vertaald naar een verhaal over wat je wilt bereiken op de middellange en lange termijn, word je je bewust van wat belangrijk is voor jou.

In deze sessie ga je op zoek naar jouw waarom, jouw ideaal, jouw droom. Wat zijn mijn ambities? Wat wil ik over tien jaar bereikt hebben met mijn onderzoek? Voor wie doe ik het? En waarom?

In de volgende stap ga je beoordelen je hoe realistisch deze droom is. Je doet een onlinezelfanalyse (bijv. 123test.nl) over werkwaarden, en een persoonlijkheidstest (de ‘Big Five’-persoonlijkheidskenmerken). Vervolgens analyseer je je sterktes en zwaktes in het kader van kansen en bedreigingen (SWOT) om te identificeren met welke uitdagingen je te maken krijgt en hoe je die kunt aanpakken. Het vinden van je droom is het begin van je visieontwikkeling.

Dag 2: Hoe ziet mijn onderzoek er over tien jaar uit?

In de eerste sessie kijk je naar jezelf in de rol van onderzoeker: wat zijn jouw doelen, motivering en ambities? In deze tweede sessie zet je een stap ‘naar buiten’ om de toekomst van je onderzoeksveld te bekijken.

In de huidige wereld volgen de veranderingen elkaar steeds sneller op en wordt alles steeds complexer. Het optimaliseren van je creatieve potentieel is dan ook absoluut noodzakelijk. Je leert aan de hand van creativiteitstechnieken de meest creatieve en innovatieve ideeën te herkennen en te selecteren. Door samen te werken met andere deelnemers word je aangemoedigd om jezelf en je werk vanuit een ander perspectief te bekijken, waarbij je ‘out-of-the-box’-ideeën gebruikt om je focus op te verfijnen: hoe ziet mijn onderzoek er over tien jaar uit?

Je begint dan met je visie onder woorden te brengen. Door de resultaten te bespreken met mensen binnen en buiten jouw vakgebied test je of je ideeën wel echt haalbaar zijn. Je bepaalt ook je wetenschappelijke impact en maatschappelijke waarde, en zoekt naar partnerschappen en financieringsmogelijkheden.

Dag 3: Mijn onderzoeksvisie in detail

Nu je visie goedgekeurd en wel op papier staat, vertaal je deze naar een duidelijk geschreven onderzoeksvisie, die je in groepjes bespreekt met de andere deelnemers. Je gaat op zoek naar overeenkomsten, maar vooral naar verschillen tussen jullie visies. Met de feedback van deze sessie kun je je visie aanscherpen en je onderzoeksniche beter definiëren.

In deze derde sessie vertelt een succesvolle onderzoeker over zijn of haar eigen ontwikkelingsproces om jou en de groep te inspireren en te ondersteunen.

Dag 4 & 5: Hoe breng ik mijn visie over?

Nu je je visie tot in detail hebt beschreven, ontwikkel je in deze laatste sessies de vaardigheden en handvatten om je visie te presenteren op een aantrekkelijke, overtuigende manier. Je bepaalt hoe je nieuwe en veelbelovende stakeholders kunt benaderen en overtuigen. Je wordt geholpen om een degelijk en boeiend verhaal op te bouwen, dat je kunt gebruiken om jezelf en je onderzoek overtuigend te presenteren aan een tenure-trackcommissie, potentiële partners en stakeholders en/of de media.

Je leert je vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren op de volgende gebieden:

 • pitchen van je onderzoeksvisie (dag 4)
 • personal branding/profilering (dag 5)
 • online netwerken en schrijven voor sociale media (dag 5)

Dag 4: Pitching: mijn onderzoeksvisie (1/2 dag)

Je maakt je visie beknopt en gemakkelijk over te brengen. De herformulering en met name het aanscherpen van een visie die ‘pitchproof’ is duurt ongeveer een halve dag.

Dag 5: Personal branding/profilering (1/2 dag)

In deze sessie leer je de kneepjes van het vak om jezelf te verkopen als een onderscheidende onderzoeker in een competitieve omgeving. Je doet de nodige kennis en vaardigheden op jouw personal brand in je interessegebied te verkopen.

Dag 5: Online netwerken en schrijven voor sociale media (1/2 dag)

In deze sessie leer je wat online netwerken werkelijk inhoudt en wat het je kan opleveren. Je ontwikkelt een nieuwsstrategie voor de sociale media waarmee je verschillende doelgroepen aanspreekt, en je verbetert je onlineprofielen (LinkedIn, persoonlijke website). De sessie is zeer praktijkgericht en je gaat naar huis met verbeterde profielen op social media en/of een geschreven blog.

Dag 6: Mijn volgende stap? (1/2 dag)

In deze laatste sessie vertaal je jouw visie naar een concrete strategie om je ambities op langere termijn te realiseren. Met andere woorden: wat moet je doen (acties) nu al het voorbereidende werk af is?

 • Focus op kennis en vaardigheden: wat moet ik weten en onder de knie hebben?
 • Focus op samenwerking: wie kan me (verder) helpen?
 • Focus op profilering: hoe en waar zet ik mezelf op een onderscheidende manier op de kaart?

Hieruit komt een concreet actieplan naar voren voor je toekomstige academische loopbaan.

Cursusduur

 • 4 volle dagen en 2 dagdelen.
 • De eerstvolgende cursus start op 17 oktober 2019
 • Houd er rekening mee dat er naast de trainingsdagen voldoende tijd wordt gereserveerd om zelfstandig te werken aan de opdrachten en de onderzoeksvisie.

Dates and times

Rooster PhD cursussen

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal is inbegrepen in het cursusgeld en zal worden uitgedeeld tijdens de eerste sessie.

Cursusprijs

Postdoctorale studenten aan de Wageningen Graduate Schools € 650
Alle andere postdocs en personeel van Wageningen University € 1300
Alle andere cursisten € 1500