Product of dienst

Duits (op weg naar A2)

In de cursus Duits (onderweg naar A2) ligt de nadruk op mondelinge communicatie, ondersteund door oefeningen op het gebied van lees- en luistervaardigheid. Relevante grammatica en woordenschat komen op diverse momenten aan bod. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan culturele aspecten en actuele ontwikkelingen in Duitsland. Alle oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties. Bij deze cursus ligt de nadruk op spreken en grammatica. Duits wordt zoveel mogelijk als voertaal gebruikt.

Doelgroep

U beschikt over kennis van het Duits op CEFR-niveau op A1, ongeveer vergelijkbaar met actieve kennis na 1 jaar vwo-onderwijs in deze taal. Een minimale kennis van het Duits is dus nodig.

Niveau

Duits (onderweg naar A2): onderweg naar A2 (CEFR)

Inhoud

Na deze cursus kunt u op CEFR-niveau op weg naar A2:

  • met behulp van vaste uitdrukkingen zaken beschrijven;
  • inlichtingen vragen en geven en eenvoudige zaken regelen (winkel, bank);
  • in grote lijnen een gesprek volgen;
  • de belangrijkste informatie uit brochures en advertenties halen.

Opzet

De cursus omvat 8 werkcolleges van elk anderhalf uur per week. Daarnaast dient u rekening te houden met 2 tot 3 uur zelfstudie om het gewenste niveau te bereiken.

Data en tijden

Deze cursus wordt weer aangeboden in oktober 2018.

Cursusmateriaal

  • Begegnungen A2
    ISBN 9783929526899

U koopt dit boek bij de WUR-shop op de campus van Wageningen University & Research, in het Forumgebouw.

Certificering

Bij succesvolle afsluiting van de cursus ontvangt u een certificaat van Wageningen in'to Languages.

Kosten

BSc/MSc student WUR € 90*
Intern tarief WUR € 238
Regulier tarief € 265
  • Exclusief cursusmateriaal
  • U kunt alleen bij ons betalen met pin of creditcard.

*Dit tarief geldt alleen voor de studenten die een ondertekend formulier kunnen overleggen. Op dit formulier geeft je aan dat je deze taalcursus nodig hebt voor scriptie of stage in het buitenland. Het formulier moet ondertekend worden door een budgetgerechtigde van de leerstoelgroep, waarmee hij verklaart dat de rest van het cursusbedrag gefactureerd kan worden aan de leerstoelgroep.

Voorafgaand aan inschrijving

Voorafgaand aan de inschrijving kunt u een afspraak maken voor een verplicht telefonisch intakegesprek met een van onze docenten. Maak hiervoor een afspraak met een van onze medewerkers via:

E: into@wur.nl
T: 0317-482552