Product of dienst

Duits (op weg naar B1)

Duits leren in Wageningen? In de cursus Duits (op weg naar B1) ligt de nadruk op mondelinge communicatie, ondersteund door oefeningen op het gebied van lees- en luistervaardigheid. Relevante grammatica en woordenschat komen op diverse momenten aan bod. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan culturele aspecten en actuele ontwikkelingen in Duitsland. Alle oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties. Duits wordt zoveel mogelijk als voertaal gebruikt.

De lessen vinden plaats op de campus van Wageningen University & Research, in het Forumgebouw.

Doelgroep

Duits (own B1) is bestemd voor iedereen die kennis van het Duits heeft op A2 niveau.

Niveau

Duits (own B1): own B1 (CEFR)

Inhoud

Na deze cursus kunt u op CEFR-niveau op weg naar B1:

  • zaken beschrijven;
  • op eenvoudige wijze uw mening geven en onderbouwen;
  • in een Duitstalig land eenvoudige gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen;
  • in een Duitstalig land een eenvoudig gesprek over alledaagse onderwerpen volgen;
  • de hoofdlijnen uit eenvoudige teksten begrijpen;

Opzet

De cursus omvat 8 werkcolleges van elk anderhalf uur per week. Daarnaast dient u rekening te houden met 2 tot 3 uur zelfstudie om het gewenste niveau te bereiken.

Data en tijden

Deze cursus wordt weer aangeboden in oktober 2018.

Cursusmateriaal

  • Begegnungen B1+
    ISBN: 9783941323209

U koopt dit boek bij de WUR-shop op de campus van Wageningen University & Research, in het Forumgebouw.

Certificering

Bij succesvolle afsluiting van de cursus ontvangt u een certificaat van Wageningen in'to Languages.

Kosten

BSc/MSc student WUR € 90*
Intern tarief WUR € 238
Regulier tarief € 265
  • Exclusief cursusmateriaal
  • U kunt alleen bij ons betalen met pin of creditcard.

* Dit tarief geldt alleen voor de studenten die een ondertekend formulier kunnen overleggen. Op dit formulier geeft je aan dat je deze taalcursus nodig hebt voor scriptie of stage in het buitenland. Het formulier moet ondertekend worden door een budgetgerechtigde van de leerstoelgroep, waarmee hij verklaart dat de rest van het cursusbedrag gefactureerd kan worden aan de leerstoelgroep.

Voorafgaand aan inschrijving

Een telefonisch intakegesprek met onze docent is verplicht. Neem contact op met het Service Cntre om een afspraak in te plannen via:

E: into@wur.nl
T: 0317-482552