Product of dienst

Geavanceerde vertaalsoftware

Om de hoge vertaalkwaliteit te blijven garanderen en consistentie in terminologie en jargon te waarborgen, zet de afdeling Vertaling & Tekstredactie vertaalondersteunende software in. Naast een consistente vertaalkwaliteit levert deze geavanceerde vertaalsoftware ook andere voordelen op, zoals tijdwinst en lagere kosten voor u als opdrachtgever.

Hoge, consistente vertaalkwaliteit

Met de vertaalondersteunende software van Kilgray Translation Technologies, memoQ genaamd, leggen wij de basis voor een consistent hoge vertaalkwaliteit. In deze software registreren wij de specifieke voorkeuren per opdrachtgever. Te denken valt aan vaktermen, woorden die onvertaald moeten blijven en vast jargon. In een zogenaamd vertaalgeheugen en een terminologielijst registreren we al deze informatie. Nieuwe opdrachten worden op basis van dit vertaalgeheugen en de terminologielijst gescreend en de vertaalsoftware vertaalt termen en jargon die al eens vertaald zijn, op basis van de eerdere vertaling. De vertaler en proeflezer controleren vervolgens of de door de software gesuggereerde vertaling ook daadwerkelijk past binnen de context.

Essentieel bij dit hele proces is de inbreng van de opdrachtgever: hebt u een voorkeur voor een bepaalde term of formulering, meld het dan bij onze vertaalcoördinatoren. Zij leggen uw inbreng vast in de vertaalsoftware, zodat we deze kunnen hergebruiken bij nieuwe opdrachten. Ook vragen wij u een eventueel definitieve versie van de vertaling aan ons te sturen, waarin u of een andere partij nog enkele laatste wijzigingen hebt aangebracht.

Tijdwinst

Met de inzet van de vertaalsoftware kunnen we de levertijd van een vertaling inkorten. Als u bijvoorbeeld een beleidsstuk wilt laten vertalen dat grotendeels overeenkomt met dat van vorig jaar, zal de vertaalsoftware dit als zodanig herkennen. Alle identieke delen worden automatisch vertaald op basis van de vertaling van vorig jaar. Op deze manier kunnen wij de doorlooptijden van dit soort teksten aanzienlijk terugbrengen.

Kostenvoordeel

Naast tijdwinst brengt het werken met vertaalsoftware vaak een kostenvoordeel met zich mee. Als een document veel identieke passages bevat met een eerdere vertaling of fragmenten die herhaaldelijk voorkomen, dan worden deze er door de vertaalsoftware als het ware uitgefilterd. Voor deze passages betaalt u een gereduceerd tarief. Bij grote documenten of opdrachtgevers die regelmatig vertaalwerk hebben, kan dat kostenvoordeel aardig oplopen.

Tot slot

Een laatste voordeel van het werken met de vertaalsoftware is dat deze software compatibel is met veel gangbare bestandsformaten: Word, PowerPoint, Excel, pdf, idml, html en xml. Zo kunnen we met een druk op de knop de door ons vertaalde website of brochure in de gewenste opmaak zetten en ontvangt u een volledig opgemaakte vertaling, klaar voor gebruik.