Product of dienst

Gesprekstolken

Als er slechts voor enkele gespreksdeelnemers getolkt hoeft te worden, wordt doorgaans een gesprekstolk ingezet. Te denken valt aan een akteoverdracht bij de notaris of een belangrijk consult in het ziekenhuis. De tolk fluistert de luisterende partij de vertaling in en wordt daarom ook wel fluistertolk genoemd.