Kaarten

Historische grondwaterstanden

Historische grondwaterstanden uit het begin van de jaren vijftig van de 20e eeuw zijn beschikbaar gemaakt in een database en GIS-bestanden.

In de periode 1952-1955 is door de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland (COLN) onderzoek uitgevoerd naar de landbouwwaterhuishouding in Nederland. Waarbij op een zeer groot aantal locaties op min of meer vaste dagen de grondwaterstand is gemeten. Uit de metingen zijn kaarten samengesteld met de winter- en zomergrondwaterstanden. De metingen en kaarten geven een goed beeld van de waterhuishouding in de periode voorafgaande aan de grootschalige waterhuishoudkundige ingrepen in het landschap. Voor anti-verdrogingsplannen is het belangrijk om over een dergelijk historisch referentiebeeld te beschikken.

De dataset bestaat uit een database met gemeten grondwaterstanden en GIS-bestanden met de winter- en zomergrondwaterstand uit de periode 1952 – 1955.

Meer achtergrondinformatie is te vinden in Alterra-rapport 614.

Potentieel gebruik

De informatie in het databestand kan dienen als referentie bij onderzoek naar historische grondwaterstanden.

Toepassingsschaal

1 : 50 000 – 1 : 1 000 000

Ruimtelijke schema

Vector

Prijs

Gratis

Download

COLN bestanden bij Alterra Rapport 614