Hoe effectief en veilig is uw gewasbespuiting?

Product of dienst

Hoe effectief en veilig is uw gewasbespuiting?

Bij een gewasbespuiting met gewasbeschermingsmiddelen of andere hulpstoffen in het open veld is het belangrijk te weten hoe:
• effectiviteit van de toedieningstechniek
• veiligheid van het middel voor het gewas en mens
• belasting van het milieu

Onderzoek naar variabelen spuittechniek

Wageningen UR heeft de mogelijkheid de verschillende variabelen in de spuittechniek nauwgezet te onderzoeken, zoals:

  • type spuitdoppen
  • druk, hoeveelheid (200 - 2000 ml per spuitbeurt), dosering (50 - 500 l/ha) en formulering
  • verplaatsingssnelheid van de spuitboom (1.3 – 7.5 km/u).

Effectiviteit en gewaseffecten

 In een bespuitingscabine kunnen de volgende zaken worden vastgesteld en gekwantificeerd:

  • effectiviteit van het bestrijdingsmiddel of hulpstof
  • eventuele effecten op het gewas (groei, schade)
  • het spuitbeeld
  • de optimale dosering en formulering.
Bespuitingscabine

De bewegende spuitboom is 70 cm breed en heeft 3 spuitdoppen van het type XR 110.03 op 33 cm onderlinge afstand. Vanzelfsprekend kunnen ook andere spuitdoppen gemonteerd worden.

Hoe effectief en veilig is uw gewasbespuiting?

Wij kunnen dit voor u onderzoeken. Gekwalificeerd personeel voert de behandelingen en de metingen uit en u ontvangt een overzichtelijke rapportage. U kunt eventueel bij het uitvoeren van de behandelingen aanwezig zijn.

Neem voor nadere informatie of een offerte contact op met: Corné Kempenaar