Product of dienst

Lecturing Observation Service

Met de Lecturing Observation Service (LOS) kunt u snel en efficiënt uw manier van lesgeven in het Engels optimaliseren met hulp van een ervaren coach. U wordt geobserveerd tijdens een van uw Engelstalige colleges en krijgt na afloop gerichte feedback en advies op maat.

Doelgroep

Deze service is bedoeld voor docenten die Engelstalig onderwijs verzorgen in het Hoger Onderwijs en geen native speaker zijn, maar wel op hoog niveau (C2) Engels spreken.

Doel

Het doel van de observatie is om u aan te zetten tot reflectie op uw didactische vaardigheden in het Engels, zodat u uw interculturele collegepraktijk waar nodig kunt optimaliseren. De opzet van deze service is erg praktisch van aard. U krijgt concrete feedback en handvatten om uw taal- en communicatievaardigheden te verbeteren.

Twee varianten

De LOS is mogelijk in twee varianten:
1. LOS extended: observatie, analyse, bespreking en coaching
2. LOS: quickscan: observatie en analyse

LOS extended

Deze uitgebreide variant begint met een observatie van ongeveer een half uur. Aan de hand van een uitgebreide lijst met observatiepunten maakt de coach een analyse. Na afloop van het college (direct of eventueel op een ander moment) bespreekt de coach de observaties en de analyse met u. Deze bespreking is bedoeld om u te helpen bij het reflecteren op uw doceervaardigheden in het Engels, het bepalen van uw sterke punten op taalkundig en communicatief gebied en het vaststellen van eventuele verbeterpunten. In een twee uur durende coachingsessie gaat u hier verder op in waarna u naar huis gaat met concrete tips en handvatten.

LOS quickscan

De LOS quickscan is bedoeld als korte diagnostische observatie en duurt 30 minuten. Aan de hand van een uitgebreide lijst met observatiepunten maken we een analyse. Deze analyse ontvangt u na afloop.

Waar letten we op?

  • Hebt u een duidelijke uitspraak?
  • Gebruikt u een contextueel juist vocabulaire (onderwijsvocabulaire, academisch vocabulaire, etc.) om de college-inhoud te verduidelijken?
  • Gebruikt u grammaticaal correcte zinnen?
  • Welk soort vragen stelt u?
  • Hoe motiveert u de studenten in het Engels en hoe reageren de studenten?
  • Hoe participeren de studenten in discussies en hoe stellen of beantwoorden ze vragen?
  • Hoe gebruikt en verwijst u naar hulpmiddelen (filmpjes, PowerPoint, etc.)?

Kosten

LOS extended: € 550,-
LOS quickscan: € 150,-

  • U kunt alleen bij ons betalen met pin of creditcard.