Product of dienst

Lecturing in English - online

Als docent heb je steeds vaker te maken met de international classroom. Dat vraagt veel inlevingsvermogen en specifieke vaardigheden. De blended cursus Lecturing in English is precies daarop gericht: als docent reflecteer je op je eigen werkwijze en werk je gericht aan de vaardigheden om effectief les te geven in het Engels aan een internationale groep studenten.

Het betreft een blended cursus. Dit houdt in dat:
- al het materiaal online beschikbaar is;
- je zelf de planning van de cursus bepaalt: je kiest zelf waar en wanneer je gaat studeren;
- het ontvangen van feedback en de interactie met de leraar online plaatsvindt.

Aan het eind van de cursus wordt in een persoonlijk gesprek met je begeleider je prestatie beoordeeld en krijg je de handvatten aangereikt die je nodig hebt voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Cursusniveau
Lecturing in English C1/C2 (ERK)

Cursusinhoud
Tijdens de cursus krijg je opdrachten die je uitnodigen om na te denken over de manier waarop je college geeft en welke taalaspecten je kunt verbeteren. Verder krijg je inzicht in de behoeften van internationale studenten. Onze experts geven weloverwogen feedback en je hebt de mogelijkheid om ideeën met andere cursisten te bespreken en te delen.

Module 1

Voorbereiding van je les: Deze module focust op het taalgebruik dat je nodig hebt om elk college effectief en efficiënt te beginnen. Ook leer je hoe je vanaf het begin je studenten kunt enthousiasmeren en boeien door te variëren in o.a. je manier van klemtoongebruik en uitspraak.

Module 2

Opbouw van een college: Deze module omvat het taalgebruik dat je nodig hebt om doelen helder uiteen te zetten en de opbouw van het college met je studenten te delen. Daarnaast is er aandacht voor verduidelijking en toetsing van de overgebrachte informatie en voor een sterke afsluiting.

Module 3

Vragen beantwoorden & duidelijk blijven: In deze module leer je het taalgebruik dat je nodig hebt om vragen duidelijk en gestructureerd te beantwoorden. Ook oefen je het taalgebruik dat je nodig hebt om toelichting te geven bij presentaties, beeldmateriaal en grafieken. 

Module 4

De internationale klas: In deze module leer je hoe aandacht voor taalgebruik je kan helpen een goede relatie en sfeer op te bouwen in een klas; zowel tussen studenten onderling als tussen student en docent. Naast taalgebruik gaat de module ook in op de verschillende communicatiestijlen en verwachtingen van studenten uit andere culturen. Het begrijpen hiervan is van essentieel belang voor het creëren van een ondersteunende, uitnodigende en productieve leeromgeving.

Data en tijden

U bepaalt zelf de planning van de cursus: u kiest zelf waar en wanneer u de cursus volgt.

Certificaat

Als u alle modules hebt afgerond, krijgt u een certificaat.

Kosten

Medewerkers: € 495,-
Regulier: € 550,-

Aanmelden

Hebt u interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op via
T: +31 (0)317 48 48 70
E: tailor-made@wur.nl