Product of dienst

Model voor berekenen van de beste bewaaromstandigheden voor bloembollen

Wat zijn de gunstigste bewaaromstandigheden voor een optimale bolkwaliteit met minimale energiekosten? Bereken het met het Bewaarmodel bloembollen.

Met dit reken- en demonstratiemodel wordt op basis van de omstandigheden (zoals de temperatuur en de relatieve vochtigheid (RV) van de buitenlucht) en van instellingen van het bewaarsysteem (zoals het ventilatie- en het circulatiedebiet per kist) het bewaarklimaat berekend. Door dit resultaat te vergelijken met de schadedrempels en met de energiekosten kan besloten worden naar gunstigere instellingen op zoek te gaan: betere bewaaromstandigheden tegen lagere energiekosten.

Omstandigheden en instellingen

In het model kunnen de omstandigheden en de instellingen van de klimaatcomputer worden ingevoerd:

  • Bij de omstandigheden in de bewaarcel gaat het om het percentage zure bollen, de ademhaling en de uitdrogingssnelheid. De omstandigheden buiten zijn de temperatuur en Relatieve Vochtigheid (RV).
  • Bij de instellingen gaat het om de ventilatie- en de circulatiehoeveelheid, de spreiding hierin (het verschil tussen de minst en de meest beluchte kist) en de bewaartemperatuur.

Het door het model berekende bewaarklimaat wordt gekarakteriseerd door het ethyleengehalte, het CO2-gehalte, de RV en de temperatuur.

Reeks scenario's

Door dit resultaat met de schadedrempels te vergelijken kan de gebruiker besluiten de instellingen te veranderen om een beter resultaat te krijgen. Op deze wijze kan een reeks scenario’s doorgerekend worden waarbij gezocht wordt naar het voor de productkwaliteit meest gunstige bewaarklimaat. Het model rekent ook de energiekosten uit, zodat ook gezocht kan worden naar de goedkoopste instellingen om het voor de productkwaliteit meest gunstige bewaarklimaat te realiseren.

In te voeren omstandigheden en instellingen bewaarmodel
In te voeren omstandigheden en instellingen bewaarmodel

Het model is ontwikkeld in opdracht van de Stuurgroep Schone en Zuinige Bloembollen.