Product

NINJA: Nematode INdicator Joint Analysis

Deze tool berekent 40 parameters die worden gebruikt bij biologische monitoring van nematoden.