Product of dienst

Oud maar nieuw: klassieke teksten in vertaling

De Griekse en Romeinse klassieken worden vaak op een voetstuk gesteld. Homerus, Cicero, Augustinus: het lijken auteurs van haast onbenaderbare grootheid. Mag je deze auteurs eigenlijk wel vertalen, of doe je ze dan op voorhand tekort? Classici zijn hierover al geruime tijd met elkaar in debat.

In deze voordracht wordt ferm gepleit vóór vertalen. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden, onder meer uit Homerus' Ilias, wordt betoogd dat vertalen mag en zelfs moet. Het kan op allerlei manieren, afhankelijk van de doelgroep. En vertalen geeft niet altijd verlies, het kan ook winst opleveren. De vertaler is daarmee geen 'verrader', zoals het in een beruchte Italiaanse uitdrukking heet, maar een trouwe vriend.