Product

P-Wijzer Koeien & Kansen

Vanuit het project Koeien & Kansen is de P-Wijzer, ofwel FosforWijzer geactualiseerd. De voorbeeldberekening met de FosforWijzer van Wageningen Livestock Research laat zien dat bewust kiezen voor aankoop van krachtvoer met een laag fosforgehalte voor sommige bedrijven voordeel kan opleveren, omdat minder mest afgevoerd hoeft te worden.

In 2014 moesten dertien Koeien & Kansen-bedrijven mest afvoeren bij forfaitaire gebruiksnormen en BEX-mestproducties. Bij de meeste bedrijven is stikstof de beperkende factor. Bij drie bedrijven gaat het om fosfaat. Wanneer deze bedrijven het lukt om om hun fosfaatexcretie te verlagen hoeven ze gemiddeld per bedrijf 200 m³ minder mest af te voeren. Verlagen kan onder andere door een krachtvoersoort te kiezen met een lager P-gehalte. Geldt dit ook voor uw bedrijf? Dit kunt u bepalen met de fosforwijzer. Deze kunt u downloaden op de website van Koeien & Kansen.

Download de P-wijzer