Product of dienst

RATEr

Radboud Academic Test of English

Doel

De RATEr is een (diagnostische) toets Academisch Engels. De toets heeft als doel vast te stellen of (aankomend) studenten beschikken over het vereiste taalvaardigheidsniveau om een Engelstalig studieprogramma te volgen of wetenschappelijke activiteiten te verrichten binnen het hoger onderwijs (HBO en WO) of een onderzoeksinstelling. Het resultaat van deze toets kan gebruikt worden voor toelating tot een master- of minorprogramma bij Wageningen University & Research.

Inhoud

De RATEr bestaat uit vier onderdelen*:

  • Lezen en academisch vocabulaire
  • Schrijfvaardigheid in de academische context
  • Spreekvaardigheid in de academische context
  • Luistervaardigheid in de academische context

*Aan de rechterkant van de pagina ziet u meer informatie over de betreffende onderdelen.

Doelgroepen

  • (aankomend) studenten
  • promovendi en andere onderzoekers

Klik hier voor de toelatingseisen voor Masterstudenten en hier voor de toelatingseisen voor Bachelorstudenten van Wageningen University & Research.

Niveau van de toets

De RATEr-toets is gebaseerd op het Europees Referentiekader (CEFR) en toetst op B2-C1-niveau. B2 is de instapeis voor de Engelse taalvaardigheid om aan een Nederlandse universiteit te mogen studeren.

Na deelname krijgt men een van de volgende kwalificaties:

  • Kandidaat beheerst B2-niveau (nog) niet
  • Kandidaat functioneert op B2-niveau (vergelijkbaar met IELTS 6.0-6.5 en TOEFL iBT 80-100)

Praktische informatie

Er is geen instapeis voor de toets, iedereen kan hieraan deelnemen. Mocht je een of meerdere onderdelen niet halen, dan is het niet mogelijk om deze onderdelen later te herkansen. Het is wel mogelijk om je opnieuw voor de gehele toets in te schrijven, je dient hiervoor opnieuw te betalen.

Kosten

€ 175,- voor alle onderdelen samen.

Het is mogelijk om voorafgaand of na de toets te betalen aan onze balie. Mocht je dit niet doen, dan krijg je een factuur thuis gestuurd. De uitslag wordt pas bekendgemaakt wanneer de betaling binnen is.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de oranje knop aan de rechterzijde van deze pagina. U kunt zich tot uiterlijk 14 dagen voor de toetsdatum inschrijven voor de toets.

Data (collegejaar 2017/2018)

  • 5 juli 2018, alleen voor 'bijvakkers' (Inschrijven kan tot 21-06-2018)

Betrouwbare en valide toets

De toets is ontwikkeld door Radboud in’to Languages en de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze toets is uitgebreid gepretest bij diverse gebruikersgroepen, en deze is geijkt aan andere bekende international toetsen. De RATEr blijkt een zeer betrouwbare en valide toets te zijn, met een hoge voorspellende waarde.

Meer informatie

Voor voorbeeldvragen van de RATEr kunt u rechtsboven op deze pagina op de blauwe button klikken.

Wilt u meer weten over de RATEr of wilt u deze toets gaan gebruiken? Neemt u dan contact op met ons secretariaat:

Na afloop krijgt de deelnemer een certificaat waarin de resultaten met een korte toelichting zijn opgenomen en indien gewenst een advies voor remediëring.

E: into@wur.nl
T: 0317-482552

Toetsregelement

s