Product of dienst

RATEr

Radboud Academic Test of English

Doel

De RATEr is een toets Academisch Engels. De toets heeft als doel vast te stellen of (aankomend) studenten beschikken over het vereiste taalvaardigheidsniveau om een Engelstalig studieprogramma te volgen of wetenschappelijke activiteiten te verrichten binnen het hoger onderwijs (HBO en WO) of een onderzoeksinstelling. Het resultaat van deze toets kan gebruikt worden voor toelating tot een master- of minorprogramma bij Wageningen University & Research.

Inhoud

De RATEr bestaat uit vier onderdelen*:

  • Lezen en academisch vocabulaire
  • Schrijfvaardigheid in de academische context
  • Spreekvaardigheid in de academische context
  • Luistervaardigheid in de academische context

*Aan de rechterkant van de pagina zie je meer informatie over de betreffende onderdelen.

Doelgroepen

  • (aankomend) studenten
  • promovendi en andere onderzoekers

Klik hier voor de toelatingseisen voor Masterstudenten en hier voor de toelatingseisen voor Bachelorstudenten van Wageningen University & Research.

Niveau van de toets

De RATEr is gebaseerd op het Europees Referentiekader (CEFR) en toetst op niveau B2-C1. B2 is de instapeis voor de Engelse taalvaardigheid om aan een Nederlandse universiteit te mogen studeren.

Na deelname krijg je een van de volgende kwalificaties:

  • Kandidaat beheerst B2-niveau (nog) niet
  • Kandidaat functioneert op B2-niveau (vergelijkbaar met IELTS 6.0-6.5 en TOEFL iBT 80-100)

Praktische informatie

Er is geen instapeis voor de toets, iedereen kan hieraan deelnemen. Mocht je een of meerdere onderdelen niet halen, dan is het niet mogelijk om deze onderdelen later te herkansen. Het is wel mogelijk om je opnieuw voor de gehele toets in te schrijven, je dient hiervoor opnieuw te betalen.

Kosten

€ 185,- voor alle onderdelen samen.

Betaalmogelijkheden
- via factuur

De uitslag wordt na 15 dagen bekendgemaakt en uitsluitend wanneer de betaling binnen is.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven via de oranje knop aan de rechterzijde van deze pagina. Je kunt je tot uiterlijk 7 dagen voor de toetsdatum inschrijven voor de toets.

Data (collegejaar 2019/2020)

Toetsdatum Uiterlijke inschrijfdatum
16 april 2020 2 april 2020
28 mei 2020 14 mei 2020
5 juni 2020* 22 mei 2020
9 juli 2020 25 juni 2020

* Laatste mogelijkheid om een toets af te leggen vóór de deadline van aanmelding voor een master in 2020.

Betrouwbare en valide toets

De toets is ontwikkeld door Radboud in’to Languages en de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze toets is uitgebreid gepretest bij diverse gebruikersgroepen, en deze is geijkt aan andere bekende international toetsen. De RATEr blijkt een zeer betrouwbare en valide toets te zijn, met een hoge voorspellende waarde.

Meer informatie

Voor voorbeeldvragen van de RATEr kun je rechtsboven op deze pagina op de blauwe button klikken.

Wil je meer weten over de RATEr of wil je deze toets gaan gebruiken? Neem dan contact op met ons Service Centre:

Na afloop krijgt de deelnemer een certificaat waarin de resultaten met een korte toelichting zijn opgenomen en indien gewenst een advies voor remediëring.

E: into@wur.nl
T: 0317-482552

Toetsreglement

s