Product of dienst

RATEr (online)

Radboud Academic Test of English

Doel

De RATEr is een online toets Academisch Engels. De toets heeft als doel vast te stellen of (aankomend) studenten beschikken over het vereiste taalvaardigheidsniveau om een Engelstalig studieprogramma te volgen of wetenschappelijke activiteiten te verrichten binnen het hoger onderwijs (HBO en WO) of een onderzoeksinstelling. Het resultaat van deze toets kan gebruikt worden voor toelating tot een master- of minorprogramma bij Wageningen University & Research.

Inhoud

De RATEr bestaat uit vier onderdelen*:

  • Lezen en academisch vocabulaire
  • Schrijfvaardigheid in de academische context
  • Spreekvaardigheid in de academische context
  • Luistervaardigheid in de academische context

*Aan de rechterkant van de pagina zie je meer informatie over de betreffende onderdelen.

Doelgroepen

  • (aankomend) studenten
  • promovendi en andere onderzoekers

Klik hier voor de toelatingseisen voor Masterstudenten en hier voor de toelatingseisen voor Bachelorstudenten van Wageningen University & Research.

Niveau van de toets

De RATEr is gebaseerd op het Europees Referentiekader (CEFR) en toetst op niveau B2-C1. B2 is de instapeis voor de Engelse taalvaardigheid om aan een Nederlandse universiteit te mogen studeren.

Na deelname krijg je een van de volgende kwalificaties:

  • Kandidaat beheerst B2-niveau (nog) niet
  • Kandidaat functioneert op B2-niveau (vergelijkbaar met IELTS 6.0-6.5 en TOEFL iBT 80-100)

Praktische informatie

  • Er is geen instapeis voor de toets, iedereen kan hieraan deelnemen. Mocht je een of meerdere onderdelen niet halen, dan is het niet mogelijk om deze onderdelen later te herkansen. Het is wel mogelijk om je opnieuw voor de gehele toets in te schrijven, je dient hiervoor opnieuw te betalen.
  • Wageningen in’to Languages verstuurt de resultaten per e-mail. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de data waarop resultaten bekend gemaakt worden. De kandidaat ontvangt alleen de resultaten wanneer de betaling voldaan is.

Kosten

Studenten €185,-
PhD-kandidaten €240,-

De cursist ontvangt via e-mail een factuur nadat de inschrijvingstermijn is gesloten.

Data (collegejaar 2021)

De RATEr wordt vijf keer per jaar wordt georganiseerd. De eerstvolgende gelegenheid is:

Data toets Laatste aanmelddatum Datum uitslag Opmerking
15 april 7 april 12.00 uur 7 mei
27 mei 20 mei 12.00 uur 17 juni
3 juni 27 mei 12.00 uur 24 juni Let op: Dit is het laatste examenmoment vóór aanmelding voor een masteropleiding
8 juli 1 juli 12.00 uur 29 juli

Let op: Het is niet mogelijk om je aan te melden voor zowel het examen op 27 mei als 3 juni.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven via de oranje knop aan de rechterzijde van deze pagina. LET OP - Houd rekening mee het volgende als je deel wilt nemen aan deze toets:

*Remote proctoring

Betrouwbare en valide toets

De toets is ontwikkeld door Radboud in’to Languages en de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze toets is uitgebreid gepretest bij diverse gebruikersgroepen, en deze is geijkt aan andere bekende international toetsen. De RATEr blijkt een zeer betrouwbare en valide toets te zijn, met een hoge voorspellende waarde.

Na afloop krijgt de deelnemer een certificaat waarin de resultaten met een korte toelichting zijn opgenomen en indien gewenst een advies voor remediëring.

Toetsingsregelement

Toetsingsreglement RATEr online