Dienst

Systeemaanpak lelieteelt

Op de website ‘Systeemaanpak lelieteelt’ vinden lelietelers op een overzichtelijke manier alle beschikbare en meest recente informatie voor een gezonde lelieteelt.

Ga naar

De website systeemaanpak lelieteelt biedt:  

 • Informatie over virussen, ziekten, aaltjes en onkruid
 • Op de teeltfase gerichte onderwerpen
  1. Uitgangsmateriaal
  2. Perceelkeuze
  3. Planten
  4. Teelt
  5. Rooien
  6. Spoelen en verwerken
  7. Koken en ontsmetten
  8. Inpakken en bewaren
  9. Handel en export
  10. Bloementeelt
Systeemaanpak lelieteelt

De website is ontwikkeld door Wageningen University & Research in samenwerking met KAVB, Anthos, LTO Glaskracht en BKD in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken via TKI-bureau Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.