Dienst

Hoe effectief en veilig is uw gewasbespuiting?

Bij een gewasbespuiting met gewasbeschermingsmiddelen of andere hulpstoffen in het open veld is het belangrijk te weten hoe:
• effectiviteit van de toedieningstechniek
• veiligheid van het middel voor het gewas en mens
• belasting van het milieu

Onderzoek naar variabelen spuittechniek

Wageningen UR heeft de mogelijkheid de verschillende variabelen in de spuittechniek nauwgezet te onderzoeken, zoals:

  • type spuitdoppen
  • druk, hoeveelheid (200 - 2000 ml per spuitbeurt), dosering (50 - 500 l/ha) en formulering
  • verplaatsingssnelheid van de spuitboom (1.3 – 7.5 km/u).

Effectiviteit en gewaseffecten

 In een bespuitingscabine kunnen de volgende zaken worden vastgesteld en gekwantificeerd:

  • effectiviteit van het bestrijdingsmiddel of hulpstof
  • eventuele effecten op het gewas (groei, schade)
  • het spuitbeeld
  • de optimale dosering en formulering.
Bespuitingscabine

De bewegende spuitboom is 70 cm breed en heeft 3 spuitdoppen van het type XR 110.03 op 33 cm onderlinge afstand. Vanzelfsprekend kunnen ook andere spuitdoppen gemonteerd worden.

Hoe effectief en veilig is uw gewasbespuiting?

Wij kunnen dit voor u onderzoeken. Gekwalificeerd personeel voert de behandelingen en de metingen uit en u ontvangt een overzichtelijke rapportage. U kunt eventueel bij het uitvoeren van de behandelingen aanwezig zijn.

Neem voor nadere informatie of een offerte contact op met: Corné Kempenaar