Dienst

Klimaatrisicobeoordeling voor de agrofoodsector

Klimaatverandering brengt grote risico's voor de agrofoodsector met zich mee. Een klimaatrisicobeoordeling door Wageningen Environmental Research kan bedrijven in de waardeketen helpen de mogelijke impact van klimaatverandering op hun bedrijf beter te begrijpen. Het probleem herkennen, het identificeren van klimaatrisico's in de keten en het doorvoeren van adaptatiemaatregelen kan agrofoodbedrijven helpen risico's te minimaliseren en hun klimaatbestendigheid te versterken.

Mogelijke uitkomsten

  • Op maat gemaakte voorspellingen van klimaatverandering
  • Beoordeling van de impact van klimaatverandering op de beschikbaarheid van water en de productie van gewassen
  • Beoordeling van klimaatrisico's en -kansen
  • Vertaling van klimaatrisico's naar zakelijke risico's en kansen
  • Visualisatie van informatie over klimaatverandering
  • Voorspelling van gewasopbrengsten

Onze ervaring

Wageningen Environmental Research leidt de klimaatrisicobeoordeling van 12 gewaswaardeketens, waaronder sesam, sojabonen, aardappelen, zonnebloem, gewone bonen en groene gram. Geregionaliseerde en op maat gemaakte projecties voor klimaatverandering worden ontwikkeld en geven informatie over de impact van klimaatverandering op de beschikbaarheid van water en de productie van gewassen.

Lees meer: