Product

Lecturing in English in the International Classroom (e-learning)

Internationalisering biedt veel interessante nieuwe mogelijkheden voor studenten en docenten maar vraagt ook meer van de taal- en communicatievaardigheden van die laatste groep. Als gedreven docent wil je de effectiefste leerervaring bieden aan al je studenten, ongeacht hun achtergronden en culturen, zonder af te doen aan je eigen unieke stem en energie. Het ontwikkelen van de hiervoor benodigde vaardigheden vereist zelfs van ervaren docenten inzicht en zelfreflectie. Lecturing in English in the International Classroom (e-learningcursus) ondersteunt je hierbij, door je de mogelijkheid te bieden op een zelfgekozen plek en tijdstip te reflecteren op je eigen praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor docenten die hun les- en taalvaardigheid verder willen professionaliseren.

Cursusniveau

C1-C2 (CEFR)

Cursusinhoud

Tijdens de cursus reflecteer je op je stijl van lesgeven en welke taalaspecten je kunt verbeteren. Bovendien krijg je ook inzicht in wat internationale studenten willen. Een van onze trainers zal een individuele evaluatie uitvoeren van je onderwijsvaardigheden om de juiste koers met je uit te stippelen. Aan het einde van iedere module zal de trainer ook met je kijken hoe je vooruitgang verloopt. Aan het einde van de cursus zul je een verslag van je leerproces inleveren en zul je begeleiding krijgen over de vervolgstappen in je professionele ontwikkeling.

Dit is een e-learningcursus. Dat wil zeggen:

Pre-cursusmodule
Voordat je begint aan de vier inhoudelijke modules, maak je een kort filmpje van jezelf terwijl je een (werk)college geeft. Op basis hiervan geeft je begeleider advies over jouw persoonlijke leerpunten.

Module 1 - Getting Started

Getting Started richt zich op de strategieën en de taal die je nodig hebt om hoorcolleges effectief en efficiënt te beginnen. In deze module zul je ook allerlei collegestijlen analyseren en onderzoek doen naar technieken voor het creëren van enthousiasme en betrokkenheid bij je colleges. Deze module zal ook probleempunten qua grammatica en uitspraak uitlichten waar je aandacht aan moet besteden en helpt je met het verder in kaart brengen van je persoonlijke leerdoelen.

Module 2 - Structuring a Lecture & Developing Fluency

Structuring a lecture behandelt de taal die je nodig hebt om de geplande structuur van het college te communiceren naar je studenten en deze concepten tot een samenhangend geheel te verbinden. Je leert hoe je kunt nagaan of studenten de inhoud van je colleges helemaal hebben begrepen, en hoe je sterk kunt eindigen. Deze module geeft je ook meer mogelijkheden om te werken aan specifieke struikelblokken in je taalvaardigheid. Daarnaast krijg je tips voor hoe je je stem kunt gebruiken om de aandacht van je studenten te krijgen en je boodschap te communiceren.

Module 3 - Managing Tricky Classroom Situations

Deze module richt zich op een aantal van de taalkundig meest uitdagende elementen van college geven. Eerst onderzoek je de taal die je nodig hebt om complexe data in afbeeldingen en figuren te beschrijven. Het tweede deel richt zich op taal en strategieën die je nodig hebt om vragen duidelijk en logisch te beantwoorden. Deze taalontwikkeling zal je helpen met het opbouwen van de betrokkenheid en interactie die studenten met je materiaal hebben.

Module 4 - The International Classroom 

 Deze module richt zich op hoe aandacht voor taal en cultuur je kan helpen met het bevorderen van goede relaties in het klaslokaal, zowel tussen de docent en de student als tussen studenten onderling. Naast taal biedt The International Classroom je ook een introductie in de verschillende communicatiestijlen en verwachtingen van studenten uit andere culturen. Dit begrip is onmisbaar voor het scheppen van een ondersteunende, gastvrije en productieve leeromgeving.

Data en tijden

We organiseren deze cursus in samenwerking met Radboud in'to Languages. Meer informatie en de mogelijkheid om te registreren tref je op de website van Radboud in'to Languages.

Zelfstudie

8-10 uur per module en ongeveer 4 uur voor de introductiemodule.

Cursusmateriaal

Certificaat

Wanneer je alle modules hebt afgerond en de opdrachten hebt ingeleverd, ontvang je een certificaat voor het succesvol afronden van de cursus.