Product of dienst

Lecturing in English in the International Classroom (Online course)

Als docent heb je steeds vaker te maken met internationalisering. Dat vraagt om veel inlevingsvermogen en specifieke vaardigheden. De online cursus Lecturing in English in the International Classroom is precies daarop gericht: je reflecteert op je eigen werkwijze en leert om effectief en op een unieke en energieke manier college te geven in het Engels aan een internationale groep studenten.

Het betreft een online cursus. Dit houdt in dat:

  • al het materiaal online beschikbaar is;
  • je zelf de planning van de cursus bepaalt: je kiest zelf waar en wanneer je gaat studeren;
  • het ontvangen van feedback de interactie met je begeleider regelmatig en online plaatsvindt.

Cursusniveau

  • Voor deze training heb je CEFR-niveau C1 tot C2 nodig.
  • Een OOPT-score (Oxford Online Placement Test) van 80 of hoger is verplicht

Cursusinhoud

Tijdens de cursus krijg je opdrachten die je uitnodigen om na te denken over de manier waarop je college geeft en welke taalaspecten je kunt verbeteren. Verder krijg je inzicht in de behoeften van internationale studenten. Onze experts geven weloverwogen feedback en je hebt de mogelijkheid om ideeën met andere cursisten te bespreken en te delen.

Het maximale aantal deelnemers per groep is 16.

Introductiemodule
Voordat je begint aan de vier inhoudelijke modules, lever je een reflectie op je eigen lesstijl in en maak je daarnaast een kort filmpje van jezelf terwijl je een (werk)college geeft. Op basis hiervan geeft je begeleider vervolgens advies over jouw persoonlijke leerpunten tijdens de cursus.

Module 1
Aan de slag: 

De module is gericht op het taalgebruik dat je nodig hebt om je colleges effectief en efficiënt te beginnen. Daarnaast leer je in de tweede helft van deze module met setting the scene hoe je je studenten al vanaf het begin enthousiasmeert en betrekt. Aan het eind van deze module ontvang je feedback op je grammatica en uitspraak. Ook worden er nog tips gegeven over hoe je je stem het best kunt inzetten om studenten te boeien en je boodschap over te brengen.

Module 2
Opbouw van een college:

In deze module leer je om colleges duidelijk te structureren. Er wordt aandacht besteed aan het taalgebruik dat je nodig hebt om je doelen helder uiteen te zetten en de opbouw van het college met je studenten te delen. Daarnaast leer je om informatie te verduidelijken en te controleren of deze goed is overgebracht en leer je tot slot hoe je een college sterk afsluit.

Module 3
Vragen beantwoorden en duidelijk blijven:

In deze module wordt behandeld welke taal je nodig hebt om vragen duidelijk en gestructureerd te beantwoorden. Ook oefen je het taalgebruik dat je nodig hebt voor toelichting bij het presenteren van bijvoorbeeld beeldmateriaal of grafieken. Wanneer je dit onder de knie hebt zul je merken dat je studenten enthousiast en geëngageerd aan de slag gaan met je lesmateriaal.

Module 4
De internationale klas:

In deze module leer je hoe aandacht voor taalgebruik je kan helpen om een prettige sfeer en goede relaties op te bouwen in een groep, zowel tussen studenten onderling als tussen student en docent. Naast taalgebruik gaat de module ook in op de verschillende communicatiestijlen en verwachtingen van studenten uit verschillende culturen. Een goede kennis van deze aspecten is essentieel om een ondersteunende, uitnodigende en productieve leeromgeving te faciliteren.

Data en tijden
De online cursus Lecturing in English in the International Classroom wordt drie keer per jaar gegeven.

De volledige cursus duurt tien weken. Vanaf het begin van de cursus heb je voor iedere module twee weken de tijd om deze af te ronden. Zelfstudie is 8-10 uur per module en plusminus 4 uur voor de introductiemodule.

Certificaat

Wanneer je alle modules hebt afgerond en de opdrachten hebt ingeleverd, ontvang je een certificaat voor het succesvol afronden van de cursus.

Kosten

Medewerkers: € 650,-
Regulier: € 722,-
Eindevaluatie van een opgenomen college (optioneel): €150

Wil je direct inschrijven? Klik dan snel op onderstaande button. Inschrijven verloopt via onze partner Radboud in'to Languages, je komt in hun inschrijvingsomgeving.