Dienst

Perspectievenstudies

Wat zijn de kosten en baten van nieuwe teeltmaatregelen? Wat is het perspectief van een innovatieve techniek? Welke marktkansen biedt een nieuw product? Hoe kan de overheid ondernemerschap stimuleren? Het zijn voorbeelden van vragen die Wageningen University & Research via perspectievenstudies kan beantwoorden.

Ons doel is om praktisch, helder en onafhankelijk kansen en haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen en innovaties in beeld te brengen en deskundig advies te geven.

Wij werken in opdracht én samen met overheden, bedrijfsleven, belangenorganisaties en andere kennisinstellingen. Regionaal, landelijk en internationaal.