Product

Radboud Academic Test of English (RATEr)

Doel

De RATEr is een toets Academisch Engels bedoeld om vast te stellen of (aankomend) studenten, promovendi en andere wetenschappelijk onderzoekers beschikken over het vereiste taalvaardigheidsniveau om een Engelstalig studieprogramma te volgen aan Wageningen University & Research of de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze universiteiten hebben hun eigen regels met betrekking tot de acceptatie van de RATEr voor toelating. Zie het schema hieronder voor de details.

Voor wie is de RATEr bedoeld?

Doelgroep Radboud Universiteit Wageningen University & Research
(aankomend) studenten met een Nederlandse nationaliteit ja ja
een EU student met een niet-Nederlandse nationaliteit nee ja
een non-EU student met een niet-Nederlandse nationaliteit nee nee
promovendi en andere onderzoekers ja ja
WO-leesvaardigheid (B2) voor BIG registratie ja ja

Klik hier voor de toelatingseisen voor Masterstudenten en hier voor de toelatingseisen voor Bachelorstudenten van Wageningen University & Research.

Inhoud

De RATEr bestaat uit vier onderdelen:

  • Leesvaardigheid;
  • Schrijfvaardigheid;
  • Spreekvaardigheid;
  • Luistervaardigheid;

Hier lees je meer informatie over de betreffende onderdelen en kan je vervolgens ook oefenvragen maken.

Niveau van de toets

De RATEr-toets is gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK) en toetst op B2-niveau. B2 is de instapeis voor de Engelse taalvaardigheid om aan een Nederlandse universiteit of hogeschool te mogen studeren.

Na deelname krijg je een van de volgende kwalificaties:

  • Kandidaat functioneert op B2-niveau (vergelijkbaar met IELTS 6.0-6.5 en TOEFL iBT 80-100).
  • Kandidaat beheerst B2-niveau niet.

Na afloop krijgt de deelnemer een certificaat waarin de resultaten met een korte toelichting zijn opgenomen.

Afname on campus of online at home

logos_voor_rater.jpg

De RATEr is een toelatingstoets voor Wageningen University & Research en de Radboud Universiteit Nijmegen. De afname van de RATEr wordt georganiseerd door Wageningen in’to Languages en Radboud in’to Languages. Je kunt je inschrijven voor een afname op locatie (campus Radboud Universiteit Nijmegen) of voor een online afname at home. Voor de online afname wordt gebruik gemaakt van proctoring software.

Communicatie met deelnemers die de RATEr on campus in maken, vindt plaats vanuit Radboud in’to Languages. Communicatie met de deelnemers die de toets online at home maken vindt plaats vanuit Wageningen in’to Languages.

Of je kiest voor een afname ‘on campus’ of ‘online at home’ heeft geen consequenties voor de inhoud van de toets. Het certificaat dat je na afloop ontvangt is hetzelfde.

Er is geen instapeis voor de toets; iedereen kan eraan deelnemen. Mocht je een of meerdere onderdelen niet halen, dan is het niet mogelijk om deze losse onderdelen later te herkansen. Het is wel mogelijk om je opnieuw voor de gehele toets in te schrijven. Je dient hiervoor opnieuw te betalen.

Examendata

Datum RATEr On campus in Nijmegen Online at home Deadline inschrijving Uitslag
Donderdag 23 mei 2024 Nee Ja Woensdag 15 mei 2024 12:00 uur Donderdag 13 juni 2024
Dinsdag 4 juni 2024 Ja Ja Maandag 27 mei 2024 12:00 uur Dinsdag 25 juni 2024
Dinsdag 2 juli 2024 Nee Ja Maandag 24 juni 2024 12:00 uur Dinsdag 23 juli 2024
Donderdag 15 augustus 2024 Ja Nee Woensdag 7 augustus 2024 12:00 uur Woensdag 28 augustus 2024
Donderdag 7 november 2024 Ja Ja Woensdag 30 oktober 2024 12:00 uur Donderdag 28 november 2024

Inschrijven

Inschrijven voor de afname on campus loopt via Radboud in'to Languages

Inschrijven voor de afname online at home loopt via Wageningen in'to Languages. Bekijk onderaan de pagina waarmee je rekening moet houden bij een online afname.

Geef bij je inschrijving aan voor welke universiteit je het RATEr-toelatingsbewijs wilt gebruiken: Wageningen University & Research of de Radboud Universiteit en of het student of PhD kandidaat betreft. Je kunt dit aangeven in het veld voor ‘kenmerk’.

Waarom de RATEr?

  • De RATEr is ontwikkeld door Radboud in’to Languages en de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen en focust op het academisch taalgebruik en de academische setting.
  • De RATEr wordt sinds 2016 aan de universiteiten van Nijmegen en Wageningen afgenomen op vaste data.
  • De onderdelen van de RATEr worden uitgebreid gepretest en geven betrouwbare resultaten, vergelijkbaar met Cambridge, IELTS of TOEFL.

Kosten

€ 225,- voor alle onderdelen samen (inclusief certificaat).
Je ontvangt een factuur nadat de inschrijvingstermijn is verstreken.

Uitslag

De deelnemer ontvangt uiterlijk 15 werkdagen na afname van de toets de resultaten per e-mail. Dit is van toepassing wanneer de kandidaat de betaling heeft voldaan.
Het certificaat wordt daarna per post opgestuurd.

Toetsingsreglementen

Meer informatie

Wil je meer weten over de afname online at home? Neem dan contact op met het Service Centre van Wageningen in’to Languages: T: +31 317 482552 E: into@wur.nl

Wil je meer weten over de afname on campus? Neem dan contact op met het Service Centre van Radboud in'to Languages:
T: +31 24 361 21 59
E: info@into.ru.nl

* Vereisten bij afname online at home

LET OP - Houd rekening mee het volgende als je deel wilt nemen aan deze toets:

*Remote proctoring