Product

Ruimtelijke oplossingszoeker

De Spatial Solution Finder helpt boeren bij het kiezen van maatregelen die hun uitstoot op het bedrijf verminderen. Het invullen van een online vragenlijst genereert een lijst met maatregelen en informatie over welke daarvan de meeste impact zullen hebben.

Gegevenscategorieën omvatten de locatie en intensiteit van de productie, emissieniveaus per bedrijfstype (bijv. akkerbouw, melkveehouderij, veeteelt), milieu- en klimaatkenmerken (landschap, bodemtype, neerslag) en sociaal-economische context van een boerderij of regio. We bieden extra gebruikersondersteuning: hulp bij het invullen van de vragenlijst, gedetailleerde informatie over emissiereducerende maatregelen en hun impact en advies bij het kiezen van maatregelen.

Mogelijke uitkomsten

  • Een reeks maatregelen die de uitstoot op een boerderij verminderen
  • Informatie over de verschillende maatregelen
  • Inzicht in de mogelijke effecten van de maatregelen