Dienst

Sketch ’n Match – een krachtige impuls voor gezamenlijke ruimtelijke planning

Hoe kan een beleid of een visieverklaring expliciet worden gemaakt in een plan voor ruimtelijke ordening?
Hoe kunnen we stedelijke innovatie integreren en toch een landelijk karakter behouden?
Waar moeten we welke ontwerpprincipes toepassen om de ‘groene infrastructuur’ te versterken?

Beschrijving

Een ontwerpworkshop van één tot drie dagen om nieuwe oplossingen te vinden en ondersteuning te bieden voor een complexe uitdaging op het gebied van ruimtelijke ordening. Beslissers, stakeholders en experts nemen deel om intensief samen te werken aan een concrete oplossing.

De ontwerpbereidheid, de creativiteit en de verbeelding worden gekoppeld aan hoogwaardige kennis en een volledige inbreng van alle stakeholders. Het ontwerp wordt niet gebruikt als een doel op zich, maar als een middel om inzichten te verzamelen en betrokkenheid te stimuleren. De kracht van visualisatie is essentieel in deze aanpak. Visualisatie versterkt informatie, inspiratie, integratie en afstemming. Visualisaties vormen een gedeelde taal, ongeacht de achtergrond van de deelnemers. Visualisatie vertelt en creëert verhalen. Samen schetsen is de basis, maar er zijn ook verschillende ondersteunende technieken zoals touch tables, interactieve atlassen en interactieve modellering. De ruimtelijke component maakt informatie en de discussie gedetailleerder en specifieker. Impliciete, verborgen kennis, zowel uit de praktijk als uit het kennisdomein, wordt expliciet gemaakt. Dit creëert een sterke basis voor verrassende nieuwe inzichten, verschillende perspectieven, maar bovenal een praktische, ruimtelijke vertaling en een brede betrokkenheid.

Wanneer zou ik voor dit hulpmiddel moeten kiezen?

  • Om ideeën samen te brengen en gezamenlijk ruimtelijke oplossingen te schetsen.
  • Verbale communicatie wordt ter plekke in een visueel ontwerp vertaald.

Wat zijn de voornaamste voordelen?

  • Alle stakeholders werken samen om een gezamenlijke oplossing te creëren.
  • Versnelt het planningsproces.
  • Wageningen Environmental Research is specialist in complexe ruimtelijke processen en biedt alle benodigde expertise, waaronder ontwerp, implementatie en financiering.
  • Bewezen methode om gezamenlijk innovatieve ruimtelijke ontwerpen te creëren.

Hoe pas ik dit toe?

De Sketch 'n Match wordt in nauwe samenwerking met de klant georganiseerd. Neem contact op met Michael van Buren voor meer informatie.

sketchmatchsample.png