Product of dienst

Testen op dierziekten

Voor het aantonen van bedrijfsgebonden infectieziekten bij dieren beschikt Wageningen Bioveterinary Research over een groot aantal testen.

Wageningen Bioveterinary Research is voor meldingsplichtige dierziekten het nationaal referentielaboratorium voor wat betreft ziekten bij landbouwhuisdieren, vis-, schaal- en schelpdieren en in de wilde fauna.

Het voorkomen en bestrijden van dierziekten draagt bij aan een gezonde dierhouderij en reduceert risico’s van deze ziekten bij mensen. Goede diagnostiek van dierziekten is daar een essentieel onderdeel van.

Zie ook: