Product

Wageningen Potato Centre: een waardevol netwerk voor de aardappelbusiness

Wageningen Potato Centre slaat sinds 2010 de brug tussen aardappelwetenschap en -bedrijfsleven. WPC is een initiatief van Wageningen University & Research waarbinnen het ontwikkelen van kennis én het stimuleren van samenwerking centraal staan.

Wageningen Potato Centre is een initiatief van Wageningen University & Research om samen met het bedrijfsleven een platform te vormen rondom de Aardappel dat gericht is op het generen van kennis, het stimuleren van samenwerking en het ontwikkelen van duurzame innovaties. WPC brengt bedrijven uit de aardappelketen en het onderzoek van o.a. Wageningen University & Research bijeen. Partners van WPC zitten op de eerste rij als het gaat om ontwikkelingen in de aardappelsector. Op die manier lopen zij qua kennisniveau voorop en hebben zij de beschikking over een uniek netwerk waarbinnen verrassende nieuwe samenwerkingen ontstaan.

Ontstaan uit de Aardappeldemodag

WPC is ontstaan vanuit de Aardappeldemodag. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar een continue platform waar kennis, verdieping en vernieuwing in de aardappelsector centraal staan, is sinds 2010 ondergebracht in het Wageningen Potato Centre. De coördinatie vindt plaats vanuit de Praktijkonderzoek AGV locatie te Westmaas.

Interactief platform

WPC is meer dan een kenniscentrum. Het is een interactief platform dat zich richt op het ontwikkelen van kennis en het stimuleren van samenwerking tussen partners. Naast het ontsluiten van onderzoeksresultaten is de netwerkfunctie van WPC een belangrijk onderdeel binnen de kennisbijeenkomsten die het WPC organiseert.